Team

 
FK Olimpik
 

Players

Kerim Ta
Tarik Ak
Amar Ku
Vedad Dž
Bakir Gl
Ali Li
Edi Mu
Adi Ka
Zakir Ka
Muhamed Kl