Team

 
Sokolovi
 

Players

Miloš Gengo
Đorđe Ćeha
Srđan Vitković
Marko Koprivica
Miloš Urta
Nemanja Pušara
Bojan Govedarica
Saša Radovanović
Nikola Kuljanin
Aleksandar Milinković
Danel Blažić
Nebojša Divčić