Team

 
Sokolovi
 

Players

Nebojša Divčić
Đorđe Čeha
Marko Tešanović
Srđan Vitković
Saša Radovanović
Nemanja Pušara
Marko Perišić
Vučina Šćepanović
Srđan Vitković
Mladen Perović
Bojan Regoje
Igor Radovanović